Windowsブラウザ対応一覧

  1. IE V11
  2. Edge V42-V44.18362
  3. Edge(Chromium) V83-V98
  4. Chrome V73-V98
  5. Firefox V69-V96
  6. Firefox ESR V68

ダウンロードはこちらです。

テスト自動化ツールATgo

1か月無料ですべての機能をお試しいただけます。お気軽にお問い合わせください。