Windowsブラウザ対応一覧

  1. IE V11-V11.1158
  2. Edge V42-V44.18362
  3. Chrome V73-V81, V83
  4. Firefox V69-V77

ダウンロードはこちらです。

テスト自動化ツールATgo

1か月無料ですべての機能をお試しいただけます。お気軽にお問い合わせください。