Windowsブラウザ対応一覧

  1. IE V11
  2. Edge V83-V103
  3. Chrome V73-V103
  4. Firefox V69-V102

ダウンロードはこちらです。

テスト自動化ツールATgo
1か月無料ですべての機能をお試しいただけます。