Windowsブラウザ対応一覧

  1. IE V11
  2. Edge V83-V100
  3. Chrome V73-V100
  4. Firefox V69-V99
  5. Firefox ESR V68

ダウンロードはこちらです。

テスト自動化ツールATgo
1か月無料ですべての機能をお試しいただけます。