Windowsブラウザ対応一覧

  1. IE V11
  2. Edge V83-V99
  3. Chrome V73-V99
  4. Firefox V69-V98
  5. Firefox ESR V68

ダウンロードはこちらです。

テスト自動化ツールATgo

1か月無料ですべての機能をお試しいただけます。お気軽にお問い合わせください。