Windowsブラウザ対応一覧

  1. IE V11-V11.1158
  2. Edge V42-V44.18362
  3. Edge(Chromium) V83-V86
  4. Chrome V73-V86
  5. Firefox V69-V82
  6. Firefox ESR V68

ダウンロードはこちらです。

テスト自動化ツールATgo
1か月無料ですべての機能をお試しいただけます。